Grænsebutikker i Tyskland
 

Grænsehandel links: BUTIKKER      TANDLÆGER       AUTOVÆRKSTED    HOTELLER

 

TOLDREGLER

Rejser til Tyskland er omfattet af de danske toldregler. Du kan på SKATs hjemmeside læse mere om hvad du må indføre told og afgiftsfrit i Danmark.  

>> TOLDREGLER <<

 

Bemærk at TV2 tidligere har udtalt at man må medbringe 110 liter sodavand og såfremt man ønskede mere skulle man ansøge det lokale skattecenter om tilladelse. Dette er ikke korrekt. Vi prøvede TV2 nyhedernes udsagn og gik straks i gang med at få en sådan tilladelse, men vi fik følgende svar fra SKAT:

"Den oplysning fra TV2 i går er ikke korrekt - det er ikke muligt at få en dispensation eller forhåndsgodkendelse til større mængder end de 110 liter. Reglerne er som nævnt nedenfor:

Reglerne om hvad man som privat må have med som rejsegods af varer fra andre EU-lande, fremgår af denne vejledning:

http://www.skat.dk/display.aspx?oId=205077&vId=201925&indhold=1

Endvidere vedlægges en uddybende folder som bilag.

Som du kan se er det helt afgørende at det du har med er til eget brug. Hvornår der er tale om varer til eget brug beror på en konkret helhedsvurdering på grænsen hvori bl.a. indgår mængder, transportmåde etc. Der er fastsat nogle vejledende grænser for visse varer bl.a. øl (110 liter) pr. person – for sodavand er der ikke en sådan vejledende grænse, men vi læner os op af de 110 liter som gælder for øl. De vejledende grænser betyder at så længe man holder sig under disse grænser vil vi, hvis ikke andet indikeres, umiddelbart betragte købet som værende til eget brug og altså lovligt. Hvis man overstiger disse vejledende grænser kan I blive afkrævet yderligere forklaring evt. dokumentation for at der er tale om varer til eget brug. Muligheden for at I vil blive afkrævet en sådan forklaring vil naturligvis stige i forhold til de mængder I har med ud over de vejledende.

VEDLAGT BILAG:

 

Tillæg til SKATs rejsegodsfolder om rejser inden for EU

 

 

Indførsel af øl, vin, spiritus og tobaksvarer fra Tyskland

 

Til brug i grænsehandlen

I EU har man bestemt at harmonisere afgifterne på

mineralolieprodukter (fyringsolie, dieselolie, benzin, koks, gas mv.),

alkoholholdige drikkevarer (øl, vin og spiritus) og

tobaksvarer (cigaretter, cigarer og røgtobak).

At afgifterne er harmoniserede betyder, at EU har lavet fælles regler for, hvilke varer, der er afgiftspligtige og hvordan afgiften skal beregnes. EU har også aftalt en nedre grænse for afgiftssatsen på den enkelte vare.

EU-landene imellem har besluttet, at du som privatrejsende skal kunne indføre drikkevarer og tobaksvarer uden at skulle betale danske afgifter. Det er dog en forudsætning, at varerne er til eget brug.

Eget brug er, når det kun er dig, personer i din husstand og dine private gæster, som bruger varerne. Du kan også bruge varerne som gaver i et begrænset omfang. Hvis du sælger varerne til personer uden for din husstand eller hvis du medbringer varer for andre, som ikke er med på turen, anses indførslen for erhvervsmæssig, og så skal du betale afgift.

For at afgøre om varerne er til privat brug eller indføres af erhvervsmæssige årsager, har EU opstillet nogle vejledende mængder for indførsel til privat brug.

Disse mængder er

110 l øl, svarende til ca. 15 rammer med 24 dåser

90 l vin, svarende til ca. 130 flasker med 0,7 l, dog højst 60 l mousserende vin som fx champagne

10 l spiritus (over 22 pct. alkohol), svarende til ca. 10-14 flasker med 0,75 – 1,0 l

1 kg røgtobak, svarende til 5 dåser med 200 gram

Se SKATs rejsegodsfolder for vejledende mængder på øvrige varer

Danmark har valgt at følge de vejledende mængder. Hvis du indfører mere, vil vi som udgangspunkt antage, at du indfører varerne af erhvervsmæssige årsager. I disse tilfælde vil vi opkræve punktafgifter, moms og evt. en bøde. Som sikkerhed for betalingen kan vi tilbage-holde dine varer og din bil. Ved erhvervsmæssig indførsel af dåseøl og dåsesodavand vil varerne blive beslaglagt efter miljølovgivningen, og du skal evt. betale en bøde.

Når vi skal vurdere om din indførsel af varer er privat eller erhvervsmæssig, vil vi – ud over mængden – vurdere flere forhold, for eksempel:

Hvis du medbringer varer til familie, venner, naboer, arbejdskollegaer eller andre personer uden for din husstand, vil indførslen altid blive anset for at være erhvervsmæssig

Hvis du bevidst forsøger at undgå vores kontrol ved at benytte en grænseovergang, som ligger udenfor din normale rejserute, kan det indikere, at indførslen er erhvervsmæssig

Hvis du ofte ses i grænseområdet med en godt læsset bil, vil vi ikke anse din indførsel for lejlighedsvis, hvilket betyder, at den ikke anses for at være af privat karakter, men derimod erhvervsmæssig

Hvis du inden du kører til Tyskland ved, at du skal indføre varer, som ikke er til eget brug, skal du henvende dig til dit lokale skattecenter og stille sikkerhed for afgiften.

Mens vi er ved det

Ja, du må gerne indføre flaskegas op til 11 kg, når du har campingvogn med, men kun en ekstra flaske

Ja, du må gerne fylde bilens brændstoftank og reservedunk med dieselolie eller benzin, men kun bilens almindelige reservedunk og kun 1 dunk

Ja, du må gerne indføre koks til opvarmning af din bolig (en fyrings-sæson)

Nej, du må ikke indføre fyringsolie i bilens brændstoftank

Nej, du må ikke indføre Round-Up, sneglegift, myregift eller andre bekæmpelsesmidler

 

Med venlig hilsen

SKAT"

Vi har prøvet at gøre TV2 opmærksomme på fejlindslaget, men vi har aldrig modtaget svar fra dem.

 

 

 
 


Grænsebutikker - Grænsehandel - butikker Flensborg - Fleggaard åbningstider -  fehmern -  harrislee - burg - Aventoft - Suderlugum - Fleggaard tilbudsvis
Dåsesodavand - Dåseøl - vin - spiritus - slik - Grænsebutikker padborg - grænsekiosker - Koks - Calle Åbningstider - Grænsehandel
Grænsekøbmænd - Grænsetilbud - Toldfri - Grænsemarked - Supermarkeder -